To Virtual Tour

Muzeul Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 24, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

PORTRET / ATELIER. DUMITRU PASIMA
PORTRET / ATELIER. DUMITRU PASIMACatalog de expoziție dedicat unui artist care a explorat teritoriul sculpturii clasice, adăugându-i elemente ale spiritualității lumii creștine și construind o sinteză formală apropiată lumii greco-romane, culturilor mediteraneene și bizantine, cu surse de inspirație din arta țărănească și cultă (atât cea autohtonă, cât și a teritoriilor din Balcani).

Autor: Lila Passima
Editor: Editura Martor - MŢR
Anul apariţiei: 2016


Preţ: 23 lei
 
back to main page
 
closed