To Virtual Tour

Muzeul Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 24, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

Recuperări, restituiri, restaurări
Recuperări, restituiri, restaurări

Reţeaua Colecţiilor şi Muzeelor Etnografice Săteşti Particulare din România, 2012, 124 pg.

Catalog de expoziţie dedicat colecţiilor săteşti particulare din România care alcătuiesc Reţeaua Colecţiilor şi Muzeelor Etnografice Săteşti Particulare din România, înfiinţată în 2011. Volumul contine fişe selective din dosarele de restaurare ale unor obiecte din aceste colecţii, informaţii despre proiectul care a avut ca scop restaurarea obiectelor si mărturii sau fragmente de interviuri despre restaurare şi colecţii cu tinerii restauratori care au lucrat cu aceste obiecte.
back to main page
 
closed