To Virtual Tour

Muzeul Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 24, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

Tradiție în contemporaneitate. Corespondențe
Tradiție în contemporaneitate. Corespondențe

Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-Băi

Muzeul Ţăranului Român

2012

Catalog de expoziţie ce pune în dialog artefacte ale vechii civilizaţii româneşti cu reinterpretări inspirate ale acestora aparţinând unor artişti contemporani.

Preț: 43 lei
back to main page
 
closed