Catre Tur Virtual

Muzeul Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 24, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

Ceramica tradiţională din România
Ceramica tradiţională din România

Ceramica tradiţională din România, autor Dr.Georgeta Roşu, ediţie bilingvă, Bucureşti, 2012, Editura Alcor Edimpres, 304 pag.


O sinteză asupra ceramicii tradiţionale din România, o analiză a tehnicilor de modelare şi ornamentare ale ceramicii populare din arealul rural dar şi urban.
Ceramica tradiţională este evocată ca important criteriu istoric de datare şi identificare a unei comunităţi reprezentând în acelaşi timp şi un element distinctiv al culturii acesteia fiind în acest sens şi un domeniu al creaţiei în care aspectul multicultural este pregnant.

PREŢ: 155 LEI
înapoi la pagina principală
 
inchis