Catre Tur Virtual

Muzeul Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 24, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

Portret / Atelier Corina Petculescu
Portret / Atelier Corina Petculescu

Muzeul Ţăranului Român, 2011, 38 pg.

Catalog din seria „portretelor /atelier” începută de MŢR în anul 2003, care recuperează traseul unui meşteşug. Dedicat Corinei Petculescu, unul dintre puţinii artişti- iconari care recuperează meşteşugul icoanei întorcându-se cu fidelitale la canon şi la modelele vechilor şcoli de iconari din Transilvania.

Preţ: 7 lei
înapoi la pagina principală
 
inchis