Catre Tur Virtual

Muzeul Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 24, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

Scrisori de pe front (volum)
Scrisori de pe front (volum)

Cartea adună laolaltă și pune în valoare mărturii din timpul Primului Război Mondial: scrisori și cărți poștale, jurnale și note de front, memorii ale preoților militari și ale prizonierilor, fotografii, atât ale romanilor din Regat, cât și ale romanilor, maghiarilor și germanilor din Transilvania, provenite din arhive de familie și arhive instituționale. Pentru că oamenii din acele vremuri mai au încă ceva să ne spună. Din aceste detalii, amănunte și alte lucruri aparent neînsemnate, ne putem construi propria imagine despre anotimpurile și întregul Marelui Război.


Volum apărut cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național

Autor: Mirela Florian

Editor: Editura Martor - MŢR

Anul apariţiei: 2017

Preţ: 43 lei
înapoi la pagina principală
 
inchis