To Virtual Tour
Ethnophonie este, la începutul anilor 90, numele unei colecţii de casete consacrate muzicilor de tradiţie orală din România. Înainte de a sucomba, strivită de dificultăţi financiare (1996), colecţia îşi câştigă în România o serie de tineri simpatizanţi. Ea este remarcată, în mod neaşteptat, de o revistă franceză de mare prestigiu: Trad Musique.

În 2000 colecţia reînvie, gravată pe CD-uri însoţite de ample broşuri bilingve (engleză-franceză, apoi română-engleză). Realizatorii ei sunt decişi să facă imposibilul pentru a prelungi colecţia pe termen indefinit, la acelaşi nivel calitativ. După cel de-al şaptelea disc autorii înţeleg că, chibzuindu-şi micile subvenţii şi venituri, au şanse să izbutească, chiar în contextul prăbuşirii dramatice a industriei mondiale a discului.

Prin 2002 apar primele ecouri favorabile consistente, majoritatea provenind din Occident: Elveţia, Franţa, Marea Britanie, Austria, Suedia, Germania, Polonia. În 2004, unul din discurile colecţiei – Muzică ţigănească din Transilvania – este nominalizat pentru Premiul criticii germane a discului (Preis der Deutschen Schallplattenkritik). Revista Song Lines publică, sub o semnătură celebră, recenzii măgulitoare pentru discurile 005-010 – cel mai apreciat din ele fiind Muzică veche din Moldova de Sus. Revista Cahiers de musique traditionnelle consemnează şi ea câteva preţioase elogii pe marginea seriei. Posturi de radio străine difuzează, ocazional sau cu regularitate, piese din colecţia Ethnophonie. În universităţile americane, austriece şi franceze, discurile sunt folosite pentru ilustrarea unor cursuri referitoare la muzicile Europei de răsărit. Producători de filme recurg la muzica colecţiei pentru ilustrarea operelor lor documentare sau artistice. Broşuri şi pliante turistice le recomandă vizitatorilor să-şi achiziţioneze din România întreaga colecţie Ethnophonie.

La finele anului 2004 Academia Charles Cross examinează întreaga colecţie – care numără pe atunci 10 CD-uri – , după care o propune pentru premiul Coup de coeur, la categoria Musiques traditionnelles. Premiul este proclamat la Arles, în 16 iulie 2005.

Începând din 2002, realizatorii se hotărăsc să-şi denumească Ethnophonie toate gesturile pe care le comit: cercetările de teren aprofundate în diferite regiuni ale ţării, concertele, animaţiile muzicale, conferinţele, cărţile şi broşurile etnomuzicologice. Gestul lor este justificat de faptul că toate urmăresc popularizarea muzicii de tradiţie orală şi impunerea sa ca o alternativă genuină de calitate pentru muzica folclorică oficială, susţinută în continuare în România de majoritatea instituţiilor culturale de stat, de medii, de oamenii politici şi de bogătaşii de plastic ai tranziţiei.

Ethnophonie va participa la festivităţile legate de centenarul muzeului lansându-şi ultima producţie: Aromânii din Andon Poci, Albania. Cântări şi povestiri, CD însoţit de o amplă şi ambiţioasă broşură (în limbile română, aromână, engleză, greacă şi albaneză).

www.ethnophonie.ro

Deschidem sesiunea de selecție pentru
Târgul Mărțișorului 2020
Dragi prieteni ai Muzeului Național al Țăranului Român,

Vă anunțăm că perioada de înscriere la selecția organizată anul acesta de către Secția Educație Muzeală pentru Târgul Mărțișorului s-a încheiat.
Prin urmare, toate cererile ulterioare trimise pe adresa de e-mail educatiemuzealamtr@gmail.com nu vor mai fi luate în considerare începând de astăzi, 22 ianuarie 2020.

Le mulțumim tuturor celor care ne-au trimis propunerile lor. Vom afișa rezultatele selecției oficiale realizate de către Comisia de evaluare pe data de 5 februarie 2020.


***********


Începând cu data de 9 decembrie 2019, organizatorii Târgului Mărțișorului deschid sesiunea de selecție pentru participarea la târgul de anul viitor. Așa cum am anunțat la încheierea târgului de anul acesta, pentru anul viitor se va face o selecție generală pentru o mai bună reprezentare și o creștere a creativității și calității obiectelor. În acest sens, chiar și colaboratorii vechi ai MNȚR, care au beneficiat de invitații în anii anteriori, vor intra în selecție.
 

Pentru a nu ne repeta și a evita o comunicare ineficientă, vă rugăm să consultați criteriile care stau la baza selecțiilor noastre din toți acești ani și condițiile de participare și de acceptare la târg. Pentru selecție vă rugăm să ne trimiteți pe adresa: educatiemuzealamtr@gmail.com o serie de 10 -15 imagini la rezoluție bună. În cazul imaginilor neconcludente, participanții vor fi rugați să trimită o serie de mostre (5 - 7 obiecte) pentru clarificare și departajare acolo unde va fi cazul.
Rezultatele selecției vor fi afișate public pe site-ul MNȚR.
Selecția se închide pe 15 ianuarie 2020.
Nu sunt admise contestații.

ORGANIZARE ȘI CRITERII DE SELECȚIE PENTRU TÂRGUL MĂRȚIȘORULUI 2020

Muzeul Național al Țăranului Român va organiza, în perioada 26 februarie – 1 martie 2020, Târgul Mărțișorului. 

Pentru a redescoperi și a reîmprospăta oferta pe care Târgul Mărțișorului o face publicului devenit deja fidel evenimentului, în 2020 vom reintroduce selecția generală pentru toți participanții la eveniment. În acest sens, atât colaboratorii vechi cât și noii înscriși vor fi admiși pe baza selecției realizate de organizatorii târgului. 

În urma cererii de înscriere transmise echipei MNȚR în perioada 20 decembrie 2019 – 20 ianuarie 2020, participanții vor trebui să trimită un număr de 7- 10 imagini cu mărțișoarele create (atât ansamblu cât și detalii la o rezoluție foarte bună - peste 1/2 Mg).

Selecţia organizatorilor urmărește criteriile unei instituţii culturale, fiind independentă în primul rând de raţiuni comerciale şi reflectînd opţiunea noastră pentru anumite categorii de obiecte ce pot fi integrate conceptului de mărţişor: acelea care se apropie din punct de vedere creativ de conceptul artistic al MNŢR, iar din punct de vedere funcţional, de mărţişorul tradiţional.

DETALII ORGANIZATORICE
Perioadă: 26 februarie – 1 martie 2020
Orarul târgului: 10:00 – 18:00 (cu posibilitate de prelungire 1 oră pentru strângerea standurilor)
Loc de desfășurare: curtea interioară a MNȚR, sala Acvariu, holul de intrare – Studioul Horia Bernea
Taxa de participare: 60 lei / zi


MODALITATEA DE ÎNSCRIERE PENTRU TOȚI PARTICIPANȚII

În anul 2020, înscrierea tuturor participanților se realizează exclusiv prin e-mail. Cei care doresc să participe la târg sunt rugați să trimită o cerere de înscriere la adresa: educatiemuzealamtr@gmail.com, până pe 15 ianuarie 2020. 
Cererea trebuie să includă: numele participantului și date de contact (e-mail și nr. telefon), 7-10 fotografii atașate la o rezoluție cât mai bună, cu obiectele reprezentative din oferta propusă, precum și link-uri către blog/portofoliu online (dacă este cazul). 
După înregistrarea cererii (primirea e-mail-ului de confirmare), în perioada 20 ian. – 15 feb. 2020 se va realiza selecția celor înscriși. 
În urma evaluării, rezultatul (admis sau respins) se va transmite pe e-mail solicitanților. În cazurile neconcludente se va solicita trimiterea unor mostre pentru o evaluare mai aprofundată. (adresa MNȚR: Șos. Kiseleff nr 3, sect.1, București, în atenția: Secția Educație muzeală). Pentru cei care au primit răspuns admis parţial – participarea se va face doar cu obiectele care au fost selectate, încălcarea acestei condiții aducând după sine excluderea de la participare.
Decizia transmisă este finală și nu este negociabilă. Nu se acceptă contestații. 
Comunicarea pentru târg se va realiza doar prin mediul online la adresa menționată mai sus, persoana de contact: Monica Chiorpec, comunicare, secția educație muzeală, la adresa educatiemuzealamtr@gmail.com.

CRITERIILE DE SELECȚIE a ofertelor înscrise sunt: 
- creativitatea: libertatea în folosirea diferitelor materii în crearea mărțișoarelor având drept scop şi rezultat plasticitatea şi expresivitatea obiectului finit; 
- manualitate şi meşteşug bine înţeles şi practicat, adecvat materiilor folosite; 
- originalitatea și diversitatea (selecția celor mai bune oferte dintre două sau mai multe care folosesc teme/ tehnici/ suporturi similare – vor fi selectate acele oferte care contribuie la ridicarea standardelor de calitate a târgului, în ansamblu);
- raportare la sensurile mărțișorului: valorificare inovatoare, reinterpretare (inclusiv ludică) a obiectului-mărțișor: obiecte care încearcă să reinventeze tradiţii, care lucrează cu diferitele materii, novator şi cu o privire foarte proaspătă, obiecte care au ca sursă de inspiraţie arta contemporană, în diferitele ei direcţii;
- ofertă care include mai ales obiecte-mărțișor (în proporție de 80% față de restul obiectelor, de ex. față de accesorii, bijuterii, obiecte decor, mici obiecte mobilier etc.): târgul nostru pune accentul pe obiectul manufacturat cu valoarea și funcția mărțișorului. Târgul Mărțișorului nu este un târg de hand-made sau un târg de colecționari; în acest sens organizatorii își rezervă dreptul de a exclude din start ofertele care sunt reprezentate doar de bijuterii, haine, accesorii, obiecte de decor.

Nu primim obiecte care:
- răspund prea general unei nevoi de piaţă generalizată, în care scopul comercial primează. Ele pot fi găsite şi la magazine și galerii art-deco, malluri, magazine de artizanat, la magazine cu produse tip Complex Europa, Niro, Dragonul Roşu, pe traseul Piaţa Romană - Piaţa Universităţii, Piața Unirii ori în alte magazine care comercializează suveniruri şi alte accesorii decorative (de exemplu, obiectele de tip Galeria Fondului Plastic, care au deja o identitate, create pentru un anumit tip de public);
- se încadrează unei matriţe unice ori unei serializări care fac din mărțișor obiect de serie industrială;
- prezintă uniformitate şi neglijenţă a materiilor din care sunt realizate: desen, pictură, gravare, incizie prost executată, expresie kitsch sau care încearcă să reconstituie o imagine tradiţională şi eşuează printr-o pastişă nefericit pusă în practică, neînţeleasă şi, ca urmare, redau o expresie săracă, de obiect urât; 
- mimează (copiază) expresia sau realizarea unor obiecte sau produse ale altor artiști/designeri etc.;

Nu este acceptată decât înscrierea în nume propriu, nu se admit la târg participanți ale căror oferte nu au fost selectate/ participanți care se înscriu prin intermediul altor solicitanți (în cazul descoperirii unor astfel de situații, persoanele implicate vor fi excluse din târg, anulând participările viitoare).

TERMENE
Data limită a înscrierii: 15 ianuarie 2020
Perioada de evaluare: 20 ianuarie – 10 februarie 2020
Data limită de trimitere a răspunsurilor la evaluare: 12 februarie 2020
Publicarea listelor finale: 13 - 15 februarie 2020


CONTACT
Organizator: Secția Educație muzeală 
Comunicare/ Contact pentru înscrierea de noi participanți: educatiemuzealamtr@gmail.com
Detalii și informații suplimentare: Monica Chiorpec / educaţiemuzealamtr@gmail.com / 021-317.96.61 (int. 145)
 

Coordonator târg: Lila Passima
Contact / comunicare: Monica Irina Chiorpec - educatiemuzealamtr@gmail.com

 

 
Back to main page
 
closed