To Virtual Tour
De acum, conţinutul integral al numerelor MARTOR din 2005 până în 2014 poate fi consultat gratuit la adresa martor.muzeultaranuluiroman.ro

Când am intitulat această revistă MARTOR, nu am avut prostul gust sau intenţia de a viza semnificaţia greacă a termenului [...]. Problema „martorului” şi a „mărturiei” se pune în sens ambivalent – în strânsă legătură cu problematica dezvoltată de Muzeul Ţăranului. Horia Bernea vorbeşte despre o muzeografie mărturisitoare, în timp ce Gérard Althabe constată refuzul de a muzeifica obiectul în calitate de purtător de cuvânt al universului rural tradiţional. [...] „Străin din interior, implicat şi ne-implicat în realitatea pe care o studiază” (Daniel Fabre), intelectualul nu este oare, prin forţa lucrurilor, un martor care – vindecat de iluzia perfectei obiectivităţi – participă la configurarea unei mentalităţi în acelaşi timp în care o observă şi o gândeşte?. Dincolo de observaţia participativă, nu este el modelat prin chiar efortul hermeneutic, la fel cum este determinat parţial de momentul şi contextul în care acţionează? A asuma această dublă condiţie, de observator şi participant la realitatea românească actuală, pare să dea în cazul nostru, un sens mai adecvat termenilor care ne preocupă. [...] Nu gândim această revistă ca fiind un proiect definitiv formulat.

Ne propunem mai degrabă să înregistrăm eforturile şi traseul unor cercetări muzeale şi antropologice propuse de muzeu.

Şi să „măturisim". 

Martor Nr. 17
Martor Nr. 17

<br />
<span style="font-size:14px;"><em><strong>Everyday life during communism. History, memory, oblivion.<br />
La vie quotidienne pendant le communisme. Histoire, mémoire, oubli.</strong></em></span><br />
<br />
Toate articolele pot fi consultate şi descărcate gratuit pe site-ul oficial MARTOR: <a href="http://martor.muzeultaranuluiroman.ro/archive/revista-martor-nr-17-din-2012/"><span style="color:#000080;">http://martor.muzeultaranuluiroman.ro/archive/revista-martor-nr-17-din-2012/</span></a><br />
<br />
<strong><span style="font-size:14px;">Contents / Sommaire</span></strong><br />
<br />
<br />
Maria Mateoniu, Mihai Gheorghiu<br />
<em>Theories and Methods of Studying Everyday Life. Everyday Life during Communism</em><br />
<br />
Mihai Gheorghiu<br />
<em>Surviving communism. Escape from underground</em><br />
<br />
Claudia Florentina Dobre<br />
<em>Repression and Resistance. Women Remembering their Daily Life in Romanian Communist Prisons</em><br />
<br />
Maria Mateoniu<br />
<em>Public and the Private in Communist Romania: The Retrospective of a Dynamic Dichotomy Twenty Years after the Demise of the Communist Regime</em><br />
<br />
Petru Negură<br />
<em>Studium post negotium. La première génération d’étudiants de Bessarabie (République de Moldavie) en Roumanie (1990-1991) : redéfinitions identitaires, stratégies de survie, tentatives de profit</em><br />
<br />
Ana Pascu<br />
<em>Les relations interethniques pendant la période 1945 – 1990 à Alţâna (département de Sibiu). Etude de cas</em><br />
<br />
Laura Jerca<br />
<em>The Beginnings of the Repression against the German Minority in Romania:<br />
A Case Study of Transylvanian Saxon Communities, 1945-1949.</em><br />
<br />
<strong>Everyday Propaganda. Images from the Archive of the Romanian Peasant Museum</strong> (selection by Simina Bădică)<br />
<br />
Adriana Speteanu<br />
<em>The Restructuring of Free Time in the Communist Romania of the 1980s. The Case of the 23 August Works</em><br />
<br />
Annemarie Sorescu-Marinković<br />
<em>The World through the TV Screen. Everyday Life under Communism at the Western Romanian Border</em><br />
<br />
Sanda Golopentia<br />
<em>Daily lives in Bucharest 1946–1950</em><br />
<br />
Zoltán Rostás<br />
<em>The Parallel Bucharest of the 1980s. The Memoirs of a Memoirs’ Keeper</em><br />
<br />
Mirel-Eleodor Bănică<br />
<em>The Relevance of Memory and the Role of the Witness. A Case Study</em><br />
<br />
Mirela Florian<br />
<em>Autoportrait d’un héros</em><br />
<br />
<br />
Preţ: 19 lei<br />
<br />
&nbsp;
back to main page
 
closed