print

Rezultatul Etapei I – evaluarea proiectelor de management
Concursului de proiecte de management pentru Muzeul Naţional al Ţăranului Român


Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul Naţional al Ţăranului Român aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2590/2010, modificat prin Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2666/2010, rezultatul primei etape – evaluarea proiectului de management:

1)– Virgil Ştefan Niţulescu – 8,4.

Conform art. 19 alin. (3) din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009
„Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii ale căror proiecte de management au obţinut în prima etapă a concursului note mai mari de 7“.


Secretariatul Comisiei de concurs