print

Ghidul Muzeului Țăranului Român
Muzeul Ţăranului Român (Dinu Giurescu, Georgeta Roşu – coord.), 2004, 208 pg.

Ghid bilingv (română-engleză) al sălilor şi colecţiilor din patrimoniul muzeului.

Preţ: 53 lei