print

Măşti
Irina Nicolau, Georgeta Roşu, Magdalena Molnar, 2002, 258 pg.

Album din colecţia „Comori de artă din România”. Un expozeu remarcabil privind tipologia măştilor din patrimoniul Muzeului Ţăranului Român, cu multe detalii de specialitate legate de calendare şi de sărbătorile care implică masca, de obiceiurile cu măşti din România sau de prefacerile pe care le suportă masca populară de-a lungul timpului.

Preţ: 60 lei