print

Muzeul Ţăranului Român – Datini şi obiceiuri pierdute
LANSAREA PROIECTULUI: ”MUZEUL ȚĂRANULUI ROMÂN – DATINI ȘI OBICEIURI PIERDUTE”
COD SMIS 26500


         București, 05 septembrie 2011


Fundaţia Culturală Artex în parteneriat cu Muzeul Naţional al Țăranului Român, în calitate de beneficiar, a încheiat contractul aferent proiectului “Muzeul Ţăranului Român – Datini şi obiceiuri pierdute”, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Autoritate de Management.
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni incepând cu data de 12 iulie 2011.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi consolidarea turismului din Bucureşti, prin sprijinirea promovării produselor specifice, în vederea dezvoltării durabile a turismului la nivel local, regional şi naţional.

În scopul realizării obiectivelor propuse, proiectul stabileşte – împreună cu actorii cheie implicaţi în industria turistică locală, regională şi naţională – direcţii strategice, astfel încât turismul să genereze valoare adăugată, creând un plus inerent unei revitalizări economice, sociale, cultural-artistice şi turistice, precum şi construirea unui avantaj competitiv pe pieţe ţintă.

Alături de activitatea de informare şi publicitate pe care se bazează desfăşurarea întregului proiect, “Muzeul Ţăranului Român – Datini şi obiceiuri pierdute” urmăreşte realizarea unui festival în care ritualurile specifice româneşti vor fi redate cu ajutorul dansurilor, muzicii şi a interpretărilor artistice. Fiecare regiune va fi prezentată cu tradiţiile din cele mai vechi timpuri păstrate până în prezent.

În ceea ce priveşte locul de desfăşurare al evenimentului, Muzeul Țăranului Român oferă toate componentele necesare organizării unei manifestări pentru toate categoriile de vârstă.
De asemenea Muzeul Ţăranului Român va beneficia de toate formele de promovare şi publicitate, alături de realizarea unui film documentar, a unui album foto de prezentare şi participarea în cadrul unei emisiuni TV cu specific turistic.

Valoarea totală a proiectului este de 897.388,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este în valoare de 615.145,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 94.081,00 lei, iar contribuţia beneficiarului este în valoare de 14.474,00 lei.

Persoană de contact:
D-ra MIHAELA GRIGORE
Responsabil promovare și publicitate
Fundația Culturală Artex
Telefon: 0730 030 138
E-mail: office@artexfoundation.org