print

Picu Pătruţ. Ultimul mare miniaturist al Europei
14 septembrie – 2 decembrie, Sala Oaspeţi


Anul acesta, la 14 septembrie, când prăznuim Ziua Înălțării Sfintei Cruci, Muzeul Naţional al Ţăranului Român va deschide pentru public o expoziţie-document dedicată operei lui Picu Procopie Pătruţ (1818-1872), adevărată „epopee în imagini”, unică în tezaurul artei româneşti, creată în orizontul unui sat tradiţional transilvănean (Săliştea Sibiului) în singurătatea unei vieţi trăite în credinţă, izolare şi simplitate.

Expoziţia va marca principalele etape ale vieţii şi creaţiei lui Picu Pătruţ începând de la vârsta de 19 ani, când a compus prima carte şi a desenat primele miniaturi continuând cu anii 1848-1852, când funcţiona ca eclesiarh (cârsnic) la biserica veche din sat, dar şi la şcoala din Sălişte, precum şi etapa 1862-1872 când, „avea să fie tuns” monah la Schitul Cheia (din Vâlcea) fără a se călugări.

Numit „călugărul-ţăran”, „artistul-ţăran” sau „Anton Pann al Ardealului”, Picu Pătruţ a dovedit în întreaga sa operă că este rafinat, că are o mână sigură şi o mare putere de înţelegere a culorilor.

Mărturie stau cele câteva zeci de manuscrise lăsate istoriei.

Muzeul deţine 21 dintre acestea precum şi tiparul literelor iniţiale lucrate de el manual, din lemn. Încă opt manuscrise împrumutate Muzeului de Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române şi Mănăstirea Stavreopoleos se vor adăuga celor aparţinând Muzeului pe durata expoziţiei.

Manuscrisele, dar şi celelalte categorii de obiecte ţărăneşti din zonă incluse în expoziţie (costume, mobilier popular, ceramică, izvoade, icoane pe lemn sau sticlă şi ţesături) vor contribui la sugerarea cadrului de viaţă în satul transilvănean al secolului al XIX-lea, în care a trăit şi a creat Picu Pătruţ şi care a corespuns perioadei de mare efervescenţă naţională a românilor din Transilvania.


Expoziţia va fi deschisă până pe 2 decembrie 2012, între orele 10:00 – 18:00. Luni este închis.

Vernisaj: joi, 13 septembrie 2012, ora 18.00, Sala Oaspeţi
ora 18.30, Studioul Horia Bernea
Concert de muzică religioasă susţinut de corul de cameră Preludiu dirijat de Voicu Enăchescu

Preţ bilet: 6 lei - adulţi / 1,5 lei - elevi, studenţi, posesori de Card Euro 26 / 3 lei – pensionari

Coordonator: dr. Georgeta Roşu.
Eveniment realizat cu sprijinul: Intact Media Group, Clubul Țăranului.

Parteneri: Star Storage, LiderPrint, Cocor Media Channel, Cărturești, Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian”, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, Primăria Municipiului București, Institutul Național al Patrimoniului - CIMEC, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române, Muzeul Parohial din Sălişte, Episcopia Argeşului şi Muscelului, Mănăstirea Antim, Arhivele Naţionale Sibiu, Arhiva Naţională de Filme, Societatea Română de Televiziune.

Susţinătorii Muzeului în acest proiect: Episcopia Tulcei, Mănăstirea Stavropoleos, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Colecţia particulară Mihai Picu Petruţiu din Braşov, Preot Vasile Grăjdian și preot Sorin Dobre de Facultatea de Teologie a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu; Constantin Păun.