print

Ulcioare de nuntă
Georgeta Roşu, 1997, 172 pg.

Album din colecţia „Comori de artă din România”. O tipologie a unei categorii aparte de ceramică - ulciorul de nuntă, cu detalii despre procesul fabricării obiectelor de ceramică şi tehnicile de modelare a ulcioarelor de nuntă, dar şi cu trimiteri la tipurile de cromatică şi simbolurile folosite în decorarea acestora sau la materiile prime folosite. Fiecare obiect prezentat în album este însoţit de o fişă de specialitate.

Preţ: 116 lei