Catre Tur Virtual
Nu ştim alţii cum sunt, dar noi ne simţim acasă în Muzeul nostru. Adică ne simţim bine, ne place să privim în jur în sălile prietenoase cu pereţi pictaţi, pline de obiecte frumoase sau surprinzătoare sau, dimpotrivă, familiare. Ne simţim mai aproape de părinţi şi simţim totodată că aici avem ce povesti şi copiilor. Muncind împreună mai mult de jumătate din zi, din când în când între noi se coagulează relaţii apropiate, asemănătoare relaţiilor de familie. Nu ştiţi dacă să ne credeţi? Exagerăm poate? Veniţi acasă la Muzeul Ţăranului şi verificaţi...

CU TENDA la City Art Gallery Plovdiv, Bulgaria
 


CU TENDA – POVEȘTI CU AROMÂNI 
Expoziție itinerantă la City Art Gallery Plovdiv - House of Mexican Art
31 iulie –27 august 2018

 


Începând din 31 iulie, expoziția itinerantă CU TENDA – POVEȘTI CU AROMÂNI poposește în Bulgaria, la City Art Gallery Plovdiv - House of Mexican Art.

Expoziția concepută de Muzeul Național al Țăranului Român și organizată în parteneriat cu Paisii Hilendarski University Plovdiv și Foundation Stoyna Krastanov își propune o incursiune în imaginarul unei culturi care a modelat simbolic harta culturală a Balcanilor.

Aromânii, cunoscuți și ca vlahi, cuțovlahi, români din Balcani sau români sud-dunăreni, sunt uneori văzuți ca fiind întruchiparea hommo balcanicus. Mobilitatea și deschiderea acestora, împreună cu păstrarea limbii și a obiceiurilor lor, au îmbogățit dinamica istoriei sud-est europene și memoria vie a locurilor prin care au trecut.

Concepută sub forma unui eseu vizual, expoziția CU TENDA – POVEȘTI CU AROMÂNI reconstruiește simbolic și fragmentar, prin mărturii, autoreprezentări, texte și elemente de patrimoniu material și imaterial, imaginarul lumii aromânești ca parte a imaginarului culturilor balcanice aflate în continuă mișcare. 

Pornind de la memoria imaginii-martor și puterea de sugestie a obiectelor ce construiesc identitatea culturală a comunității, publicul este invitat să descopere o serie de imagini, sunete și obiecte arhetipale devenite iconice pentru comunitatea aromână, precum și o serie de relații existente în lumea arhaică.

Evenimentul de deschidere, care va avea loc la City Art Gallery Plovdiv - House of Mexican Art, marți, 31 iulie, începând cu ora 18.30, include și un concert de improvizație cu sunete din Balcani susținut de grupul de muzică experimentală multumult. 
Publicul din Plovdiv este invitat să descopere, până pe 27 august, povești cu aromâni, imagini și sunete în cadrul expoziției CU TENDA – POVEȘTI CU AROMÂNI. 

Curator / coordonator: Lila Passima, Asistent curator: Cosmin Manolache
Perioada de derulare: 31 iulie – 27 august 2018
Program de vizitare: de luni până vineri, orele 9 -17.30. Sâmbătă și duminică închis.


Expoziția itinerantă CU TENDA – POVEȘTI CU AROMÂNI este unul dintre produsele culturale de referință ale proiectului european CU TENDA („călătorind cu cortul”) – STORIES, IMAGES AND SOUNDS ON THE MOVE [Living memory of southeastern Europe], co-finanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene (2015-2019), derulat de Muzeul Național al Țăranului Român în parteneriat cu Association Center for Intercultural Dialog – Kumanovo din Republica Macedonia de Nord, O.R.S. Osservatorio ricerca sociale. Centro Studi, Politiche e Ricerché Sociali, din Italia și Universitatea „Paisii Hilendarski” din Plovdiv, Bulgaria. Expoziția urmează să fie itinerată din aprilie 2018 și în țările partenere. 

 

*** 

CU TENDA – STORIES WITH AROMANIANS
Itinerant exhibition at City Art Gallery Plovdiv - House of Mexican Art
July 31 – August 27 2018

 

 

On July 31st, the travelling exhibition CU TENDA – STORIES WITH AROMANIANS arrives in Bulgaria at City Art Gallery Plovdiv, House of Mexican Art.

The exhibition, designed by the National Museum of the Romanian Peasant from Bucharest, Romania and organized in partnership with Paisii Hilendarski University Plovdiv and Foundation Stoyna Krastanova, proposes an insight into the imaginary of a culture that has symbolically shaped the cultural map of the Balkans.
Aromanians, also known as Vlachs, Kutso-Vlachs, Macedo-Vlachs, Balkan Romanians, or South-danubian Romanians are seldom referred to as the embodiment of hommo balcanicus. Their mobility and opening, along with the preservation of their language and customs have enriched the dynamics of the South-Eastern European history and the living memory of the lands through which they have passed.

Designed as a visual essay, the exhibition CU TENDA – STORIES WITH AROMANIANS reconstructs symbolically and fragmentarily through testimonies, self-representations, texts and elements of material and immaterial heritage, the imaginary of the Aromanian world as part of the imaginary of the Balkan cultures in constant movement. Starting with the memory of the image-as-witness and the power of suggestion of the objects that build the community’s heritage, we reveal to the public a series of visuals, sounds and archetypal objects that have become iconic for the Aromanian community, as well as a series of relationships within the archaic world.

The opening event including a concert of improvisational Balkan sounds from the experimental Romanian group multumult, will take place at City Art Gallery Plovdiv, House of Mexican Art on the 31st of July, at 18.30h. The public from Plovdiv is invited to explore the Aromanian stories, images and sounds of CU TENDA exhibition until August 27th.


Curator / coordinator: Lila Passima, Assistant curator: Cosmin Manolache
Running period: 31.07.2018-27.08.2018
Opening hours
Monday to Friday - 9:00-17:30; 
Saturday - Sunday: closed 
Location: City Gallery of Fine Art Plovdiv, St. Artin Gidikov 11, 4000, Plovdiv


The exhibion is part of the European project "CU TENDA" - STORIES, IMAGES AND SOUNDS ON THE MOVE is co-founded by the Creative Europe Program of the European Union and coordinated by the National Museum of the Romanian Peasant in partnership with"Paisii Hilendarski" University from Plovdiv, the Association Center for Intercultural Dialogue – Kumanovo from the Republic of North Macedonia, ORS Osservatorio ricerca sociale. Centro Studi, Politiche e Ricerche Sociali, Italy.

 

 

 


 
înapoi la pagina principală
 
inchis