To Virtual Tour
În mod special remarcăm donaţiile colecţionarilor Marian şi Luminiţa Iacob (185 piese – icoane pe lemn şi pristornice din sec. XIX şi XX din zona Munteniei), valoroasa colecţie de pristornice circulare a lui Constantin Movileanu-Bobulescu (8 piese de sec. XIX din Moldova), care au aparţinut străbunicului donatorului, cunoscut prescurar din Iaşi (Costache Movileanu), toate inscripţionate în chirilică precum şi cele câteva zeci de icoane pe lemn şi glajă donate muzeului în anul centenarului de Manola Cristina Ciobanu, urmaşa colecţionarului Corneliu Anton Ciobanu.

Patrimoniul este completat de o colecţie de peste 7.000 de ouă încondeiate donată de familia doctorilor Maria şi Nicolae Zahacinschi.

Achiziţionarea celor şase biserici de lemn din judeţele Arad şi Hunedoara, purtătoare ale unei întregi istorii religioase şi civice româneşti (patru conservate „in situ\", iar două, în incinta muzeului), dezvoltă considerabil şi semnificativ nu doar patrimoniul, ca atare, al instituţiei, cât, mai ales, posibilităţile acesteia de a îmbogăţi cunoştinţele şi viaţa spirituală a vizitatorilor, oferindu-le ocazia de a aprecia nemijlocit ingeniozitatea şi măiestria meşterilor-ţărani de a construi edificii de cult şi de a imagina şi picta scene relevante din marele Ciclu Hristologic (Cina, Judecata, Patimile Mântuitorului, Drumul spre Golgota, Purtarea Crucii, Răstignirea), momente din Geneză, Chipul Măriei cu Pruncul, arhangheli, îngeri, prooroci ş.a. Inedită şi de mare valoare este apoi colecţia Ţări străine alcătuită din obiecte tradiţionale, de uz casnic şi decorative, în număr de peste 4.000, provenite din schimburi şi colaborări internaţionale, care oferă o bază temeinică cercetărilor comparate pentru o mai bună cunoaştere a participării diferitelor popoare la constituirea patrimoniului cultural universal.

Narrating the self / (Auto)fictions @ MNȚR // April, 6 – May, 20, 2021
The National Museum of the Romanian Peasant launches a new space for contemporary art production, in the hall located in the basement of building B, under the Horia Bernea Studio, starting with March 23, 2021, at 17:00. The hall will bear the name MNȚRplusC.

Narrating the self is the first, in a series of events, that aims to revitalize a museum space, but also offers the opportunity for artists and curators to manifest themselves in a field with complex loads, both from a symbolic and historical standpoint. The space that shall host this new program is a former artisanal paper workshop. Starting from the idea that the Peasant Museum has been and will always be a living terrain, the proposal to transform this hall into a field of artistic experiment is an initiative that aims to coagulate a new community of artists, active on the art scene, and its followers. Some of the exhibitions open here, in MNTRplusC hall, will bear references to the material and intangible heritage of the museum.

The opening exhibition brings together three artists with very different languages of expression, judging by the methods they use in order to reveal their personal universes. It is an intersection of individual bubbles on a neutral play-field. Olimpiu Bandalac (b. 1955), Raluca Ilaria Demetrescu (b. 1969) and Giuliano Nardin (b. 1978) are artists who work and live in Bucharest, so whose corpus of works were generated in the same cultural area.

What connects the three in the exhibition Narrating the self is a vein of sensitivity, which is manifested either through the pursuit of the (self) reflection and (self) fictional elements (Raluca Ilaria Demetrescu) or through the candor of a universe as personal as that of Giuliano Nardin’s, to the method of an almost medical standpoint (as of a laboratory research work) of the volatility of life in all its environments (anthropic or natural), when we look at Olimpiu Bandalac.

First objectives of this program aim at mapping a network of artists and curators to collaborate on an institutional field, in a current programmatic framework. The title of the exhibition, Narrating the self, underlines one of the characteristics of this program, whose objective is to monitor various individual creative processes, alongside showcasing finite endeavors, that are, in part connected to the museum specific line of interest.

The opening exhibition, Narrating the self will draw the arts program’s direction that will develop here in the near future. The selection of artists and the production of exhibitions will be ensured and respectively, monitored by Ilina Schileru, as coordinator of Special Programs (contemporary art and social inclusion workshops, through art) at the of the Romanian Peasant Museum. The workshops aim for social inclusion and are children-oriented (for local, refugee and migrant children), and some of the workshops them will be held by the artists who exhibit within the program.

Special thanks to all those who have been involved in the project so far: Dr. Virgil Ștefan Nițulescu (MNȚR Manager), the D3M Association (through Mircea Modreanu and Dumitru Gurjii), the invited artists and curators, POLICOLOR and LICORNA Winehouse.

The free-entry exhibition is open to visit at the MNTRplusC Hall, until May 20, 2021, Wednesdays to Sundays, between 13.00 and 18.00. Mondays and Tuesdays are closed. The visit of the exhibition will be carried out respecting all the hygienic-sanitary norms. Thus, we invite you to visit the exhibition in small groups of up to 4 people.

 
back to main page
 
closed