To Virtual Tour
Whatever others may feel, we feel at home in our Museum. We feel good here, we like to look around the rooms with painted walls, full of beautiful, surprising or simply familiar objects. We feel closer to our parents and know there are stories here to share with our children. Working together everyday, we sometimes feel like a big family. Do you hesitate to believe us? Come to the Peasant Museum and see for yourself…
 


1. Despre instituțieLegislație privind organizarea și funcționarea instituției

 

Regulamentul de Organizare și Funcționare
Regulament de organizare și funcționare Muzeul Național al Țăranului Român


Organigrama instituției
descarcă organigrama
 

Regulament intern
descarcă regulament

Codul de etică și integritate al Muzeului Național al Țăranului Român
descarcă document
 

Proiect de management
descarcă document

Situație litigii MNȚR pentru anul 2020
descarcă document

Situație litigii MNȚR pentru anul 2019
descarcă document

Situație litigii MNȚR pentru anul 2018
descarcă document

Statistică Resurse Umane 2019
descarcă document


 

Rapoarte de activitate

Raport narativ de activitate MNŢR 2020
descarcă raport

Raport de activitate MNŢR 2020
descarcă raport

Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi comunităţi în 2020
descarcă raport

Raport de activitate MNŢR 2019
descarcă raport

Raport de activitate MNŢR 2018
descarcă raport
 

Raport de activitate MNŢR 2017
descarcă raport

Raport de activitate MNŢR 2016
descarcă raport

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 din anul 2020
Descarcă raport

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 din anul 2019
Descarcă raport

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 din anul 2018
Descarcă raport

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 din anul 2017
Descarcă raport

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 din anul 2016
descarcă raport

Raport de activitate MNŢR 16 august-27 septembrie 2016
descarcă raport
 

Raport de activitate MNŢR 2015
descarcă raport
 

Raport de activitate MNŢR 2014
descarcă raport
 

Raport de activitate MNŢR 2013
descarcă raport
 

Raport de activitate MNŢR 2012
descarcă raport


Raport de activitate MNŢR 2011

descarcă raportRaport de activitate MNŢR 2010

descarcă raport 

2. Informații de interes public

 

Program minimal pentru anul 2021
descarcă document

ORDINUL MC nr. 3349 din 20 august 2021
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de MNȚR

descarcă document


Bugetul 2021
Descarcă


Bugetul 2020
Descarcă buget

Bugetul 2019
Descarcă buget

Bugetul 2018
Descarcă buget

Bugetul 2017
descarcă buget

Bugetul 2016
descarcă buget

Bilanț la data de 31.03.2020
descarcă document

Bilanț la data de 30.06.2020
descarcă document


Contul de rezultat patrimonial la data de 31.03.2020
descarcă document

Contul de rezultat patrimonial la data de 30.06.2020
descarcă document

Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2020
descarcă document


Contul de rezultat patrimonial la data de 31.03.2021
descarcă document

Contul de rezultat patrimonial la data de 30.06.2021
descarcă document


Bilanț la data de 30 iunie 2019
descarcă bilanț

Bilanț la data de 30 iunie 2018
descarcă bilanț

Contul de execuţie a bugetului 30 iunie 2021
descarcă document

Contul de execuţie a bugetului 31 martie 2021
descarcă document 

Contul de execuţie a bugetului 31 martie 2020
descarcă document

Contul de execuţie a bugetului 30 iunie 2020
descarcă document

Contul de execuţie a bugetului 30 septembrie 2020
descarcă document

Contul de execuţie a bugetului 31 decembrie 2020
descarcă document

Contul de execuție a bugetului 30 iunie 2019

descarcă document

Contul de execuție a bugetului 30 iunie 2018
descarcă document

Contul de execuție a bugetului 30 septembrie 2018
descarcă document

Bilanţ 2020
descarcă bilanţ

Bilanţ 2019
descarcă bilanţ

Bilanț 2018
descarcă bilanț

Bilanț 2017
descarcă bilanț

Bilanț 2016
descarcă bilant
 

Contul de rezultat patrimonial 31 decembrie 2020
descarcă document

Contul de rezultat patrimonial 31 decembrie 2019
descarcă document 

Contul de rezultat patrimonial 30 iunie 2019
descarcă document

Contul de rezultat patrimonial 2018
descarcă document

Contul de rezultat patrimonial 30 iunie 2018
descarcă document

Contul de rezultat patrimonial 2017
descarcă document

Contul de rezultat patrimonial 2016
descarcă document

Bugetul 2015
descarcă buget


Bilanț 2015
descarcă bilant
 

Contracte Achizitii Publice 2018
descarcă documentul

Programul anual al achiziţiilor publice 2017
descarcă documentul

Centralizatorul achizițiilor publice 31.10.2018
descarcă documentul

Centralizatorul achizitiilor publice 30.12.2017
descarcă documentul

Centralizatorul achizitiilor publice 30.09.2017
descarcă documentul

Raport Achiziții Publice 2020
descarcă documentul

Raport Achiziții Publice 2019
descarcă documentul
 
Raport Achiziții Publice 2017
descarcă raport

Raport Achiziții Publice 2016
descarcă raport
           

Situație executare contracte
descarcă situație
 

Carta auditului public intern
descarcă documentul

Raport de audit MNȚR 2020
Descarcă documentul

Raport de audit MNŢR 2019
descarcă documentul
descarcă documentul (doc.)

Raport de audit MNŢR 2018
Descarcă raport

Raport de audit MNŢR 2017
Descarcă raport

Raport de audit MNŢR 2016
descarcă raport

Raport de audit MNŢR 2015
descarcă raport
  
Avize PSI
descarcă avize

Drepturi salariale stabilite potrivit legii, valabile la data de 30.09.2020
descarcă document
 

 Alte informații
PROGRAM MINIMAL 2017
descarcă program

 

Program minimal 2014

descarcă program


Raport de evaluare MNŢR 2009
descarcă raport 
closed