To Virtual Tour

Muzeul Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 24, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

Cahle
Cahle

Georgeta Roşu, Ion Blăjan, 2001, 264 pg.

Album din colecţia „Comori de artă din România”. Volumul include o bogată informaţie referitoare la tehnica, istoria şi estetica plăcilor de sobă, cât şi imagini ale întregii colecţii de cahle (816 piese) pe care muzeul o deţine la ora actuală.

Preţ: 31 lei
back to main page
 
closed