To Virtual Tour

Muzeul Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 24, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

Cu Octavian Ghibu despre Picu Procopie Pătruț (broșură)
Cu Octavian Ghibu despre Picu Procopie Pătruț (broșură)

Broșura, reeditare din 1999 a unei cărţi bibliofile apărute în 1993, evocă personalitatea și opera unui țăran transilvănean autodidact din secolul al XIX-lea (călugăr, imnograf, imnolog, caligraf, copist bisericesc, miniaturist, poet și misionar), într-un interviu cu urmașul celui care l-a descoperit, Onisifor Ghibu.
 

Autor: Irina Nicolau
Editor: Muzeul Țăranului Român
Anul apariţiei: 1999
Preţ: 6 lei
back to main page
 
closed