To Virtual Tour

Muzeul Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 24, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

ÎMPLETITURI VEGETALE DIN VALEA IERULUI
ÎMPLETITURI VEGETALE DIN VALEA IERULUICatalog de expoziţie dedicat unui fond interesant de împletituri din fibre vegetale şi mobilier cu feţe împletite din zona etnografică a Văii Ierului, provenit din colecţia particulară etnografică „Kéri Gáspár” din Săcueni, judeţul Bihor.Autor: Kéri Gáspár

Editor: Editura Martor - MŢR

Anul apariţiei: 2015

Preţ: 18 lei

back to main page
 
closed