To Virtual Tour

Muzeul Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 24, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

Jucării din lut
Jucării din lut

Jucării din lut, autor Dr.Georgeta Roşu, ediţie trilingvă, Bucureşti, 2014, Editura Alcor Edimpres.


O lucrare de ansamblu , inedită despre rolul jocului şi al jucăriilor în satul tradiţional şi în special al jucăriei din lut. Este prezentată varietatea de tehnici şi modelare şi decorare a jucăriilor din lut, tipologia acestora, meşterii olari şi pricipalele centre producătoare de jucării din România.


PREŢ: 87 LEI
back to main page
 
closed