To Virtual Tour

Muzeul Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 24, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

moshuvine@yahoo cu inbox-ul plin
moshuvine@yahoo cu inbox-ul plin

Lila Passima, Cosmin Manolache, Ciprian Voicilă (coord.), 2007, 54 pg.

Eseuri despre Moş Crăciun şi sărbătoarea Crăciunului, într-un stil neconvenţional şi o perspectivă contemporană.

Preţ: 6 lei
back to main page
 
closed