To Virtual Tour

Muzeul Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 24, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

OALE / ULCELE
OALE / ULCELECatalog de expoziţie ce redescoperă lumea olăritului tradiţional într-o relaţie complementară cu instrumentarul decorativ urban al meşteşugului.Autor: Muzeul Țăranului Român

Editor: Editura Martor - MŢR

Anul apariţiei: 2015

Preţ: 13 leiback to main page
 
closed