Catre Tur Virtual

Muzeul Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 24, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

Icoane pe sticlă
Icoane pe sticlă

Icoane pe sticlă, autor Dr.Georgeta Roşu;
editie bilingvă, Bucureşti, 2009, Editura Alcor Edimpres, 105 pag.

Lucrarea prezintă importanţa icoanei pe sticlă în Transilvania, în contextul de aservire naţională , socială şi economică a românilor . Este o sinteză a creativităţii individului, a meşterului iconar -ţăran şi a tradiţiei specific naţională.

PREŢ: 80 LEI
înapoi la pagina principală
 
inchis