Catre Tur Virtual

Muzeul Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 24, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

Măşti
Măşti

Irina Nicolau, Georgeta Roşu, Magdalena Molnar, 2002, 258 pg.

Album din colecţia „Comori de artă din România”. Un expozeu remarcabil privind tipologia măştilor din patrimoniul Muzeului Ţăranului Român, cu multe detalii de specialitate legate de calendare şi de sărbătorile care implică masca, de obiceiurile cu măşti din România sau de prefacerile pe care le suportă masca populară de-a lungul timpului.

Preţ: 60 lei
înapoi la pagina principală
 
inchis