Catre Tur Virtual

Muzeul Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 24, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

Ulcioare de nuntă
Ulcioare de nuntă

Georgeta Roşu, 1997, 172 pg.

Album din colecţia „Comori de artă din România”. O tipologie a unei categorii aparte de ceramică - ulciorul de nuntă, cu detalii despre procesul fabricării obiectelor de ceramică şi tehnicile de modelare a ulcioarelor de nuntă, dar şi cu trimiteri la tipurile de cromatică şi simbolurile folosite în decorarea acestora sau la materiile prime folosite. Fiecare obiect prezentat în album este însoţit de o fişă de specialitate.

Preţ: 116 lei
înapoi la pagina principală
 
inchis