To Virtual Tour
Ethnophonie este, la începutul anilor 90, numele unei colecţii de casete consacrate muzicilor de tradiţie orală din România. Înainte de a sucomba, strivită de dificultăţi financiare (1996), colecţia îşi câştigă în România o serie de tineri simpatizanţi. Ea este remarcată, în mod neaşteptat, de o revistă franceză de mare prestigiu: Trad Musique.

În 2000 colecţia reînvie, gravată pe CD-uri însoţite de ample broşuri bilingve (engleză-franceză, apoi română-engleză). Realizatorii ei sunt decişi să facă imposibilul pentru a prelungi colecţia pe termen indefinit, la acelaşi nivel calitativ. După cel de-al şaptelea disc autorii înţeleg că, chibzuindu-şi micile subvenţii şi venituri, au şanse să izbutească, chiar în contextul prăbuşirii dramatice a industriei mondiale a discului.

Prin 2002 apar primele ecouri favorabile consistente, majoritatea provenind din Occident: Elveţia, Franţa, Marea Britanie, Austria, Suedia, Germania, Polonia. În 2004, unul din discurile colecţiei – Muzică ţigănească din Transilvania – este nominalizat pentru Premiul criticii germane a discului (Preis der Deutschen Schallplattenkritik). Revista Song Lines publică, sub o semnătură celebră, recenzii măgulitoare pentru discurile 005-010 – cel mai apreciat din ele fiind Muzică veche din Moldova de Sus. Revista Cahiers de musique traditionnelle consemnează şi ea câteva preţioase elogii pe marginea seriei. Posturi de radio străine difuzează, ocazional sau cu regularitate, piese din colecţia Ethnophonie. În universităţile americane, austriece şi franceze, discurile sunt folosite pentru ilustrarea unor cursuri referitoare la muzicile Europei de răsărit. Producători de filme recurg la muzica colecţiei pentru ilustrarea operelor lor documentare sau artistice. Broşuri şi pliante turistice le recomandă vizitatorilor să-şi achiziţioneze din România întreaga colecţie Ethnophonie.

La finele anului 2004 Academia Charles Cross examinează întreaga colecţie – care numără pe atunci 10 CD-uri – , după care o propune pentru premiul Coup de coeur, la categoria Musiques traditionnelles. Premiul este proclamat la Arles, în 16 iulie 2005.

Începând din 2002, realizatorii se hotărăsc să-şi denumească Ethnophonie toate gesturile pe care le comit: cercetările de teren aprofundate în diferite regiuni ale ţării, concertele, animaţiile muzicale, conferinţele, cărţile şi broşurile etnomuzicologice. Gestul lor este justificat de faptul că toate urmăresc popularizarea muzicii de tradiţie orală şi impunerea sa ca o alternativă genuină de calitate pentru muzica folclorică oficială, susţinută în continuare în România de majoritatea instituţiilor culturale de stat, de medii, de oamenii politici şi de bogătaşii de plastic ai tranziţiei.

Ethnophonie va participa la festivităţile legate de centenarul muzeului lansându-şi ultima producţie: Aromânii din Andon Poci, Albania. Cântări şi povestiri, CD însoţit de o amplă şi ambiţioasă broşură (în limbile română, aromână, engleză, greacă şi albaneză).

www.ethnophonie.ro

Narrating the self / (Auto)fictions @ MNȚR // April, 6 – May, 20, 2021




The National Museum of the Romanian Peasant launches a new space for contemporary art production, in the hall located in the basement of building B, under the Horia Bernea Studio, starting with March 23, 2021, at 17:00. The hall will bear the name MNȚRplusC.

Narrating the self is the first, in a series of events, that aims to revitalize a museum space, but also offers the opportunity for artists and curators to manifest themselves in a field with complex loads, both from a symbolic and historical standpoint. The space that shall host this new program is a former artisanal paper workshop. Starting from the idea that the Peasant Museum has been and will always be a living terrain, the proposal to transform this hall into a field of artistic experiment is an initiative that aims to coagulate a new community of artists, active on the art scene, and its followers. Some of the exhibitions open here, in MNTRplusC hall, will bear references to the material and intangible heritage of the museum.

The opening exhibition brings together three artists with very different languages of expression, judging by the methods they use in order to reveal their personal universes. It is an intersection of individual bubbles on a neutral play-field. Olimpiu Bandalac (b. 1955), Raluca Ilaria Demetrescu (b. 1969) and Giuliano Nardin (b. 1978) are artists who work and live in Bucharest, so whose corpus of works were generated in the same cultural area.

What connects the three in the exhibition Narrating the self is a vein of sensitivity, which is manifested either through the pursuit of the (self) reflection and (self) fictional elements (Raluca Ilaria Demetrescu) or through the candor of a universe as personal as that of Giuliano Nardin’s, to the method of an almost medical standpoint (as of a laboratory research work) of the volatility of life in all its environments (anthropic or natural), when we look at Olimpiu Bandalac.

First objectives of this program aim at mapping a network of artists and curators to collaborate on an institutional field, in a current programmatic framework. The title of the exhibition, Narrating the self, underlines one of the characteristics of this program, whose objective is to monitor various individual creative processes, alongside showcasing finite endeavors, that are, in part connected to the museum specific line of interest.

The opening exhibition, Narrating the self will draw the arts program’s direction that will develop here in the near future. The selection of artists and the production of exhibitions will be ensured and respectively, monitored by Ilina Schileru, as coordinator of Special Programs (contemporary art and social inclusion workshops, through art) at the of the Romanian Peasant Museum. The workshops aim for social inclusion and are children-oriented (for local, refugee and migrant children), and some of the workshops them will be held by the artists who exhibit within the program.

Special thanks to all those who have been involved in the project so far: Dr. Virgil Ștefan Nițulescu (MNȚR Manager), the D3M Association (through Mircea Modreanu and Dumitru Gurjii), the invited artists and curators, POLICOLOR and LICORNA Winehouse.

The free-entry exhibition is open to visit at the MNTRplusC Hall, until May 20, 2021, Wednesdays to Sundays, between 13.00 and 18.00. Mondays and Tuesdays are closed. The visit of the exhibition will be carried out respecting all the hygienic-sanitary norms. Thus, we invite you to visit the exhibition in small groups of up to 4 people.

 




back to main page
 
closed