To Virtual Tour
Conţinutul integral al tuturor numerelor MARTOR, apărute din 1996 până în prezent, poate fi consultat gratuit la adresa martor.muzeultaranuluiroman.ro

Când am intitulat această revistă MARTOR, nu am avut prostul gust sau intenţia de a viza semnificaţia greacă a termenului [...]. Problema „martorului” şi a „mărturiei” se pune în sens ambivalent – în strânsă legătură cu problematica dezvoltată de Muzeul Ţăranului. Horia Bernea vorbeşte despre o muzeografie mărturisitoare, în timp ce Gérard Althabe constată refuzul de a muzeifica obiectul în calitate de purtător de cuvânt al universului rural tradiţional. [...] „Străin din interior, implicat şi ne-implicat în realitatea pe care o studiază” (Daniel Fabre), intelectualul nu este oare, prin forţa lucrurilor, un martor care – vindecat de iluzia perfectei obiectivităţi – participă la configurarea unei mentalităţi în acelaşi timp în care o observă şi o gândeşte?. Dincolo de observaţia participativă, nu este el modelat prin chiar efortul hermeneutic, la fel cum este determinat parţial de momentul şi contextul în care acţionează? A asuma această dublă condiţie, de observator şi participant la realitatea românească actuală, pare să dea în cazul nostru, un sens mai adecvat termenilor care ne preocupă. [...] Nu gândim această revistă ca fiind un proiect definitiv formulat.

Ne propunem mai degrabă să înregistrăm eforturile şi traseul unor cercetări muzeale şi antropologice propuse de muzeu.

Şi să „măturisim". 

Martor Nr. 13
Martor Nr. 13

<p style="text-align: center;">
<strong>ARTCRAFT MARKET</strong></p>
Toate articolele pot fi consultate şi descărcate gratuit pe site-ul oficial MARTOR: <a href="http://martor.muzeultaranuluiroman.ro/archive/martor-13-2008/"><span style="color:#000080;">http://martor.muzeultaranuluiroman.ro/archive/martor-13-2008/</span></a><br />
<br />
Contents / Sommaire<br />
<br />
Vintilă MIHĂILESCU<br />
<em>Foreword<br />
The cultural market of traditions </em><br />
<br />
Anca GIURCHESCU<br />
<em>Căluş: between ritual and national symbol<br />
The cultural market of traditions </em><br />
<br />
Ilya ILIEV<br />
<em>The Reconstruction of Căluş in a Bulgarian Village </em><br />
<br />
Mihai GHEORGHIU<br />
<em>The Romanian Ideology: A Critique of the Meaning<br />
of Tradution during the Interwar Period</em><br />
<br />
Bogdan IANCU<br />
Cătălina TESAR<br />
<em>The historical role of politics in the constitution<br />
of the present Romanian market of peasant artefacts</em><br />
<br />
Antoine HEEMERYCK<br />
<em>Le patrimoine culturel immatériel entre marché,<br />
Etat et globalisation : une esquisse de problématisation<br />
autour de l’exemple de la Roumanie. </em><br />
<br />
Raluca NAGY<br />
<em>Le Maramureş et ses mobilités. Cinq points d’articulation<br />
entre tourisme et migration </em><br />
<br />
Maria MATEONIU<br />
<em>Les artisans de la campagne<br />
et les musées d’ethnographie de Roumanie </em><br />
<br />
Daniela MOISA<br />
<em>Du costume traditionnel à Barbie<br />
Formes et significations du costume « traditionnel »<br />
de Certeze, Roumanie (1970 - 2005) </em><br />
<br />
Gergö PULAY<br />
<em>Clejani Gypsies on the Global Market<br />
Taraf de Haïdouks and the Label of Racism<br />
in the World Music Discourse </em><br />
<br />
NOURISHMENT<br />
<br />
Vintilă MIHĂILESCU<br />
<em>Nourishment </em><br />
<br />
Şerban ANGHELESCU<br />
<em>The Avatars of Nourishment.<br />
Industry and Metaphysics </em><br />
<br />
Paul DROGEANU<br />
<em>Let’s Be Happy! </em><br />
<br />
Pavel ŞUŞARĂ<br />
<em>Inwardness </em><br />
<br />
Anca MANOLESCU<br />
<em>La nourriture selon l’anthropologie et l’ethnographie.<br />
Deux expositions au Musée du Paysan Roumain </em><br />
<br />
Marianne MESNIL<br />
<em>Propos libres et critiques autour de La nourriture qui lie<br />
Hrana care leagă: un livre, deux expositions</em><br />
<br />
Monahia Atanasia VĂETIŞI<br />
<em>Nourishment – Matter and Spirit</em><br />
<br />
Ioana GHENCIULESCU-VIOLET<br />
<em>La nourriture<br />
Quelques images et réflexions autour de l’exposition<br />
Hrana du Musé du Paysan Roumain, à Bucarest </em><br />
<br />
Anca OROVEANU<br />
<em>The Food that Binds</em><br />
<br />
Preţ: 12,4 lei
back to main page
 
closed