To Virtual Tour
Whatever others may feel, we feel at home in our Museum. We feel good here, we like to look around the rooms with painted walls, full of beautiful, surprising or simply familiar objects. We feel closer to our parents and know there are stories here to share with our children. Working together everyday, we sometimes feel like a big family. Do you hesitate to believe us? Come to the Peasant Museum and see for yourself…
Rezultatul Etapei I – evaluarea proiectelor de management
Concursului de proiecte de management pentru Muzeul Naţional al Ţăranului Român


Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul Naţional al Ţăranului Român aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2590/2010, modificat prin Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2666/2010, rezultatul primei etape – evaluarea proiectului de management:

1)– Virgil Ştefan Niţulescu – 8,4.

Conform art. 19 alin. (3) din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009
„Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii ale căror proiecte de management au obţinut în prima etapă a concursului note mai mari de 7“.


Secretariatul Comisiei de concurs
Back to main page
 
closed