To Virtual Tour
Whatever others may feel, we feel at home in our Museum. We feel good here, we like to look around the rooms with painted walls, full of beautiful, surprising or simply familiar objects. We feel closer to our parents and know there are stories here to share with our children. Working together everyday, we sometimes feel like a big family. Do you hesitate to believe us? Come to the Peasant Museum and see for yourself…
Gellu Naum - La 100 / Anarchy for a Rainy Day
Jazzoetry cu Valery Oișteanu, Mihai Iordache și Ghassan Bouz

11 septembrie, ora 20, Clubul ȚăranuluiCentenar Gellu Naum și Anarhia pentru o zi ploioasă - o seară de Jazzoetry


Inspirat profund de opera și viața lui Gellu Naum, Valery Oișteanu continuă explorarea viselor și a subconștientului poetic pe meleagurile Americii și pe mapamond, o cale către sine și către misterul ocult al poeziei-jazz.

În fiecare an, Oișteanu revine la matcă, la limba lui natală și la izvoarele poeziei contemporane, experimentând în cercurile muzicale ale talentelor din SUA și România.Anul acesta, lansează aici o carte apărută recent: „Anarchy for a Rainy Day” (Spuyten Duyvill, New York, 2015), în care aduce omagiu lui Gellu Naum cu care a avut ocazia să recite la New York, în 1983, împreună cu alți poeți și muzicieni din grupul SPAS (Societatea de Poeți și Artiști Suprarealiști, înființată în 1973 la New York).Muzeul Național al Țăranului Român a găzduit deja seri de poezie și jazz cu Valery Oișteanu, acompaniat de Mihai Iordache (saxofon) și Ghassam Bouz (percuție), dedicate Dadaismului și lui Gherasim Luca.Anul acesta, ei revin cu o nouă experimentare în poezie și jazz, dedicată Centenarului lui Gellu Naum, care se știe că scria poeme ascultând muzica lui Miles Davis.

Spectacolul în engleză și română continuă periplul internațional Gellu Naum – 100, început în SUA, în februarie 2015, cu spectacole de traduceri din Naum în engleză de Oișteanu la Centrul Williams Carlos Williams, NJ (februarie 2015), Poetry Project St. Marks Church, NY (mai 2015), și, în pregătire, o recitare la Zaal 100, în Amsterdam (17 septembrie) și la Livro Antico, în Coimbra, Portugalia (26 septembrie), precum și un eveniment în conjuncție cu un număr omagial al revistei Hyperion, la ICR din la New York (13 noiembrie 2015).Gellu Naum și Valery Oișteanu,București photo Ruth Oișteanu,1982Spectacolul din 11 septembrie, ora 20, de la Clubul Țăranului, face parte din Zilele Muzeului Țăranului și este al treilea eveniment anual dedicat avangardei românești, realizat de Valery Oișteanu, care a fost și rămâne o voce principală în orchestra mondială a poeziei jazz.Valery OIŞTEANU


Timp Exterior

pentru Gellu Naum la 100
Ispita Sfântului Naum

O chestie dintr-acelea, o arătare

Mizeria vieții de apoi înfășurată în „ipoteze”

Învins de pasiune, dar nesubjugat de destin

Naum, chezașul secretelor Alchimice ale iubirii

Experimentele sale transmutate într-un cod ocult

O fantomă critică deasupra unui tărâm suprarealist

Cât de dezechilibrată e lumea după ce s-a dus

Cei care știu, zâmbesc enigmatic

Ard de tot idolii supunerii

În interiorul stației de reîncarnare a surdității

Urechile lui pline de imaginație nefiltrată

Lumina profundă intră ca o tăcere asurzitoare

Nevisând niciodată în van

Angoasa erudită, dincolo de creier

Neeșuând în stearpa suferință a orbirii

Perspicacitate distilată într-un nor alb „ca albul osului”

Ritmuri subiective de invocație a spiritelor & jazz de antice năluci

Interpreți invizibili, pisicile cu câte patru ochi ucigători

Civilizația incoerentă a călcat în picioare munca ta

Vandali ignoranți, exorcizând dincolo de destrămarea vieții

Naum, sihastru într-un schit tăinuit al ocultizării

revoltă radicală nealterată de cuvinte și concepte

NAUM-ZAUM, tăceri fertile

Naum Umlaum Zazeum

Zen Naum-zazen AUM
Outside Time

to Gellu Naum @100
The temptations of St. Naum

Just one of those things, an apparition

Next life misery wrapped in “hypotheticals”

Defeated by passion but un-subdued by destiny

Naum, keeper of the Alchemical love secrets

His experiments transferred to an occult code

A critical ghost above a surrealist domain

The world so unbalanced after he’s gone

Those who know smile enigmatically

Burning down idols of submission

Inside a reincarnation station of deafness

His ears full of unfiltered imagination

Deep light enters as a deafening silence

Never dreaming in vain

Erudite anxiety, beyond the brain

Unfailing to suffer blindness fruitlessly

Insights distilled into a “white of the bone” cloud

Rhythms of subjective channeling & jazz of old spirits

Invisible performers, cats with four deadly eyes

The incoherent civilization trampled upon your work

Ignorant vandals, exorcizing beyond perishability of life

Naum, the monk of occultization secret society

Unadulterated radical revolt of words and concepts

NAUM-ZAUM, fertile silence

Naum Umlaum Zazeum,

Zen Naum-zazen AUMGellu Naum citindu-și poemele, la Val și Ruth acasă, New York

back to main page
 
closed