To Virtual Tour
Whatever others may feel, we feel at home in our Museum. We feel good here, we like to look around the rooms with painted walls, full of beautiful, surprising or simply familiar objects. We feel closer to our parents and know there are stories here to share with our children. Working together everyday, we sometimes feel like a big family. Do you hesitate to believe us? Come to the Peasant Museum and see for yourself…
Grigore Leşe şi aromânii fărşeroţi
17 septembrie, ora 17.00, Studioul Horia Bernea
Lansarea album: Grigore Leşe şi aromânii fărşeroţi – Muzici străvechi

Sâmbătă, 17 septembrie, Grigore Leşe, împreună cu grupul de aromâni fărşeroţi vă prezinta Muzici străvechi.
Începând cu ora 14:00, la Studioul Horia Bernea, Grigore Leşe va povesti prin vorbe şi cântec muzicile străvechi atât de atent culese.
Grigore Leşe a petrecut ani de-a rândul culegând şi interpretand cântece tradiţionale româneşti, cultivând maniera unică de interpretare din sânul satelor vizitate, atat de importantă pentru păstrarea autenticităţii folclorului românesc.
Ca orice material semnat Grigore Leşe, Muzici străvechi are o istorie si o aroma proprie:
„Pe aromânii fârşeroţi din Cogealac i-am întâlnit în vara anului 2007, în timpul unor filmări pe care le realizam în Dobrogea. Atunci am avut impresia că îmi aud strămoșii horind iar în cântul lor am descoperit rezonanţele ancestrale ale horii în grumaz din Maramureş. Sunt oameni simpli, păcurari, de un rafinament și o noblețe sufletească rar întâlnite, fermecători și misterioși ca spațiul de unde vin, ca muzica lor… Din păcate, cu aromânii fârşeroţi timpul nu mai are răbdare. La noi, sunt ultima generaţie care mai cântă folosind formele polifonico-armonice populare străvechi iar în teren maniere asemănătore de interpretare mai pot fi întâlnite doar la fârșeroții din Albania, Grecia și la unele populaţii din Corsica, Caucaz şi Transcaucazia.
Spre deosebire de ţăranul român care horeşte de unul singur, excepţie făcând colindele şi cântecele de ritual, aromânii fărşeroţi din Cogealac cântă numai în grup. Isonul gutural însoţeşte linia melodică susţinută de cimpoi, generând o polifonie arhaică cu substrat heterofonic. Melodia este începută de o singură persoană, de obicei cel înzestrat cu cea mai bună voce, fiind preluată de întregul grup după primele versuri. Fiecare cântăreţ are intervenţii solistice, în timp ce alții ţin doar isonul pe tonică, cu vocala „e”. Structura muzicală repetitivă, melismatică, ornamentată, dă curs improvizaţiei. Versul cântat este întrerupt de numeroase interjecţii intonate în acut, la care cântăreţul recurge intuitiv pentru a completa unele goluri ale rândului melodic. Uneori un cuvânt este cântat fără ultima silabă, fiind reluat imediat în întregime de către întregul grup. Această manieră de interpretare, asemănătoare celei orientale, presupune un auz muzical de excepţie, cunoaşterea liniei melodice, a ritmului, a textului, precum şi respectarea unor reguli stricte de interpretare.” povesteşte Grigore Leşe.
După eveniment, Grigore Leşe vă aşteaptă în Libraria Cartureşti MŢR pentru o sesiune de autografe.
Grigore Leşe şi aromânii fărşeroţi - Muzici străvechi este un produs distribuit in România exclusiv de A&A Records.
Vă aşteptăm cu drag la Studioul Horia Bernea, pe 17 septembrie, de la ora 14:00 pentru a descoperi Muzici străvechi cântate aşa cum se cuvine.
Intrarea este liberă.


 


back to main page
 
closed