To Virtual Tour
Whatever others may feel, we feel at home in our Museum. We feel good here, we like to look around the rooms with painted walls, full of beautiful, surprising or simply familiar objects. We feel closer to our parents and know there are stories here to share with our children. Working together everyday, we sometimes feel like a big family. Do you hesitate to believe us? Come to the Peasant Museum and see for yourself…
Spaţiul muzeal la limită
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” şi Muzeul Naţional al Ţăranului Român au plăcerea de a vă anunţa lansarea evenimentului „Spaţiul muzeal la limită”, eveniment dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea învăţământului de arhitectură 1864-2014
Martie-Aprilie 2014 - Bucureşti, România - UAUIM

http://museumthresholds.wordpress.com/

Muzeul contemporan este o instituţie vie care „trăieşte” nu numai prin expunerile deschise interpretării, dinamice şi capabile să implice vizitatorul în construirea şi negocierea sensului acesteia, ci şi prin evenimente de factură diferită pe care le organizează în scopul de a se implica activ în viaţa comunităţilor pe care le deserveşte. Astfel, muzeele îşi stabilesc şi întăresc rolul cultural-educaţional, dar şi social, pe care îl au.

Extinderea muzeelor dincolo de limitele lor fizice (în spaţiul public al străzii, în şcoli, în cadrul unor comunităţi diverse etc.) prin intermediul unor evenimente sau expoziţii itinerante creează premisele unor discuţii cu privire la importanţa instituţiei dincolo de rolul principal de conservare şi expunere a unor vestigii materiale şi imateriale. Mai mult decât atât, acest tip de abordare face necesară reanalizarea rolului arhitecturii şi a legăturii acesteia cu discursul muzeal. Care sunt valorile transmise prin intermediul arhitecturii? Cum contribuie aceasta la transmiterea mesajului muzeal? Care este impactul imaginii arhitecturale dincolo de spaţiul fizic pe care îl ocupă clădirea? sunt câteva dintre întrebările la care se caută un răspuns actual. Se urmăreşte, în mod special, coroborarea acestor aspecte cu cele ce vizează rolul social, cultural, educaţional, istoric, politic, economic etc. al muzeelor în societatea contemporană românească.

Conferinţa „Spaţiul muzeal la limită. Între arhitectură şi discurs”
27 martie 2014


În cadrul acestei conferinţe se urmăreşte dezbaterea unor probleme precum (dar nu numai):
• Limite ale spaţiului muzeal
• Muzeul ca spaţiu public
• Muzeul în spaţiul public
• Legături arhitectură-discurs
• Rolul arhitecturii în cadrul discursului muzeal
• Arhitectura spaţiului muzeal
• Rolul muzeelor în societatea românească
• Poziţia Muzeului Naţional al Ţăranului Român în cadrul societăţii româneşti

Conferinţa se adresează tuturor persoanelor interesate de subiect, indiferent de specializare. Doritorii sunt rugaţi să trimită un rezumat al lucrării (în română şi engleză), în limita a 300 de cuvinte, la adresa muzeul.la.limita2014@gmail.com.

Rezumatele lucrărilor vor fi publicate în volum, iar lucrările in extenso (în limbile română şi engleză) se vor publica în format digital, pe CD, la Editura Universitară „Ion Mincu”.


Workshop „Locuri în afara limitei”
31 martie - 13 aprilie 2014

OBIECTIVE ŞI ÎNTREBĂRI
- Ce mesaj/e ar trebui să transmită MNŢR dincolo de limite?
- Prin ce mijloace?
- În ce locuri ar trebui să fie amplasate?
- Care este rolul arhitecturii în acest context?
- Ce mesaje poate transmite arhitectura?
- Prin ce elemente de arhitectură poate fi transmis mesajul?

Workshop-ul se adresează studenţilor, masteranzilor sau doctoranzilor – indiferent de disciplina de studiu – interesaţi de subiect. Este încurajată abordarea interdisciplinară a temei propuse, astfel încât participanţii să ajungă la o înţelegere complexă a fenomenului analizat, dar şi la o rezolvare care să pună în lumină perspective diferite de concepere, citire, interpretare şi negociere a spaţiului.

Selectarea participanţilor se face pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie trimisă la adresa de e-mail muzeul.la.limita2014@gmail.com până la data de 10 martie 2014.

Numărul de locuri disponibile este de 20, iar participanţii vor fi împărţiţi în grupuri interdisciplinare de 3-4 persoane.

CALENDAR
Trimitere rezumate: 1 martie 2014
Deadline înscriere workshop: 10 martie 2014
Anunţare participare/neparticipare conferinţă: 14 martie 2014
Anunţare participare/neparticipare workshop: 17 martie 2014
Conferinţa: 27 martie 2014
Workshop: 31 martie - 13 aprilie 2014
Articol final: 30 iunie 2014


Parteneri media: Arhitectura, Arhitext
 
Back to main page
 
closed